Co dają uprawnienia budowalne?

Branża budowlana to możliwość pracy na różnych stanowiskach. Warto mieć na uwadze natomiast o tym, aby zadbać o swój rozwój, a więc uzyskiwać nowe kompetencje, które pozwolą nam na powiększenie zakresu zadań, a tym samym również zarabianie większych pieniędzy. Ażeby to uzyskać, na 100 procent powinno się zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest dwa razy w roku przez komisje okręgowe polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Warto tutaj wspomnieć, że taki egzamin składa się z dwóch etapów. 1-wszy odcinek to test. Po zdaniu tego etapu można przystąpić do następnego, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisję kwalifikacyjną. Po pozytywnym zdaniu obu części komisja wydaje decyzję administracyjną, która w formie certyfikatu uprawnia nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w budownictwie. Warto wspomnieć jednakże o tym, że do takiego egzaminu trzeba się w prawidłowy sposób przygotować korzystając z kodów czy aplikacji, które zawierają aktualną a także wiarygodną podstawę pytań wraz z odpowiedziami.
Uzyskanie kompetencji i uprawnień w budownictwie – na co zwrócić uwagę?
Nie ulega wątpliwości, że takie uprawnienia niewątpliwie przydadzą nam się w pracy. Warto dodać natomiast o tym, że osoby, które chcą zyskać uprawnienia budowlane muszą spełniać kryteria, które dotyczą zarówno wykształcenia jak również praktyki w budownictwie. Dodatkowo, musimy zdecydować się na specjalność, w obrębie której chcemy takie dodatkowe kompetencje uzyskać. Odróżnia się 2 kategorie uprawnień, mianowicie do projektowania oraz kierowania pracami budowlanymi. Jednakże tutaj dzielą się na szereg specjalności, takich jak specjalności architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna oraz inżynieryjna. A dodatkowo, takie uprawnienia mogą być wydawane zarówno w formie ograniczonej, jak również bez ograniczeń. Jeżeli już chodzi o uprawnienia w formie ograniczonej to dotyczą one zazwyczaj typowych obiektów czy budynków. Pamiętajmy też o tym, że uprawnienia budowlane, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych pozwolą nam na zwiększenie kompetencji, a to wiąże się także z lepszymi zarobkami. Warto więc korzystać z każdej sposobności, która daje nam szansę na poszerzenie kompetencji czy zdobycie lepszej pracy.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.