Ocena bezpieczeństwa kosmetyków – co warto wiedzieć?

Wprowadzanie kosmetyków na rynek to proces trudny i wymagający spełnienia wielu założeń prawnych. By kosmetyk mógł zostać wprowadzony do obrotu, musi przejść proces rejestracji a także pozyskać pozytywną ocenę toksykologiczną i ocenę bezpieczeństwa. Jakie wymagania musi spełnić kosmetyk, aby mógł zostać dopuszczony do obrotu, i co trzeba zrobić, ażeby wprowadzenie kosmetyku na rynek odbyło się zgodnie z prawem?
Przede wszystkim, kosmetyk musi być zgodny z wymaganiami określonymi w prawie.

W Polsce podstawowymi przepisami regulującymi wprowadzanie kosmetyków na rynek są Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kosmetyk musi być bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i nie może wpływać negatywnie na środowisko.
Właściciele kosmetyków mają obowiązek zarejestrować własne produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Rejestracja odbywa się w Kluczowym Inspektoracie Sanitarnym, który testuje dokumentację złożoną przez posiadacza kosmetyku. W ramach dokumentacji posiadacz musi zilustrować m.in. skład kosmetyku, sposób jego produkcji, metodę pakowania i etykietowania, a także ocenę bezpieczeństwa i stabilności kosmetyku.
Ocena bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić kosmetyk. Właściciel kosmetyku jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny toksykologicznej oraz oceny bezpieczeństwa swojego produktu. Ocena toksykologiczna polega na analizie składników kosmetyku i ich oddziaływaniu na organizm człowieka. Ocena bezpieczeństwa jednakże polega na ocenie, czy kosmetyk może powodować którekolwiek skutki uboczne, na przykład. podrażnienia skóry czy alergie.
Pozytywna ocena toksykologiczna i ocena bezpieczeństwa to podstawowe oczekiwania, jakie musi spełnić kosmetyk przed wprowadzeniem na rynek. Właściciel kosmetyku musi także zadbać o właściwe oznakowanie własnego produktu. Oznakowanie powinno zawierać informacje o składnikach kosmetyku, sposób zastosowania, okresie ważności, oraz nazwie i adresie producenta.

Zobacz: Cosmetosafe