Szkolenia dla nauczycieli online

Praca nauczycieli to nie tylko czas, który spędzają z uczniami w czasie lekcji. Wielu z nich ma sporo administracyjnych zadań. Powinno się do nich przygotowywanie autorskich programów nauczania, zaświadczeń i opinii na temat uczniów.

Wielu nauczycieli musi też rozliczać godziny ponadwymiarowe, które im przysługują. W zgodzie z kartą nauczyciela, godziny ponadwymiarowe to czas powyżej tygodniowego wymiaru, który nauczyciel spędza na pracy wychowawczej, opiekuńczej bądź podczas prowadzenia lekcji z uczniami. Ich rozliczanie w systemie edukacji może być dość trudne, szczególnie jeśli jeden nauczyciel pracuje w kilku szkołach. Kursy dla nauczycieli on-line na prawdę bardzo często obejmują też tę problematykę. Dzięki temu nauczyciele, zwłaszcza zajmujący się tematyką administracyjną mogą te godziny prawidłowo rozliczyć. W kursach mogą brać udział również dyrektorzy i osoby, które zajmują się zarządzaniem i płacami, przykładowo. księgowe rozliczające nauczycieli. Placówki, które organizują takie szkolenia, szkolą także z tego, jak przygotować Statut szkoły. To niezwykle ważny dokument i każda szkoła musi go mieć. W statucie zapisane są prawa i obowiązki uczniów a także nauczycieli. Uchwałę w sprawie statutu zatwierdza rada pedagogiczna lub rada szkoły, jeżeli już takowa została powołana. Każda zmiana w statucie również wymaga takiego zatwierdzenia. Najczęściej statut pozostaje niezmieniony przez lata. Nierzadko jakaś część szkoły jest likwidowana lub 2 placówki łączą się w jedną i to wymaga przemian w statucie. Ani rodzice ani samorząd uczniowski nie musi opiniować przekształceń ani projektu statutu szkoły. Jeżeli już nauczyciel zdecyduje się wziąć udział w kursie, który tyczy się projektu statutu, bardzo dobrze ażeby miał z sobą statut szkoły, w której pracuje albo projekt takiego dokumentu. Dzięki temu na szkoleniu będzie mógł pracować na konkretach i sprawdzać zgodność statutu z przepisami prawa. Szkolenia nauczycieli najczęściej przygotowywane są poza godzinami pracy. Zwykle trwają kilka godzin i odbywają się popołudniami albo w weekendy.

Zobacz więcej: godziny ponadwymiarowe.