Kancelaria notarialna – kiedy warto skorzystać?

Istnieje sporo sytuacji, w których niezbędna jest obecność notariusza. Powinno się podkreślić, że notariusz to zawód zaufania publicznego. Poświadczenia notarialnego wymagają dokumenty takie jak umowy związane z obrotem mieszkaniami, domami czy działkami.

Zakres usług oferowanych przez kancelarię notarialną jest szeroki i obejmuje wiele czynności.
Kancelaria notarialna – jakie świadczy usługi?
Na samym początku trzeba zaznaczyć, że notariusz jest prawnikiem, który odpowiada za tworzenie aktów notarialnych. Na tym natomiast nie kończy się zakres kompetencji notariusza. Warto także wspomnieć, że notariusz Katowice zajmuje się sprawami klientów fizycznych, jak także przedsiębiorstw a także spółek. Obsługa prawna firm polega na sporządzaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Są to umowy spółki prawa handlowego, jak również dokumenty związane z łączeniem a także podziałem spółek prawa handlowego. Ponadto, notariusze wykonują również sprawozdania oraz protokoły z zebrań spółek prawa handlowego. Jak się więc okazuje, tych spraw, które wymagają obecności notariusza w firmie jest faktycznie wiele. Większość osób kojarzy notariusza z podpisywaniem umowy dystrybucji nieruchomości. Warto jednakże wspomnieć, że potwierdzenie notarialne wskazane jest też przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Dzięki temu zyskujemy pewność, że zapisy ustalone w tej umowie będą miały moc prawną. W związku z tym jeżeli druga strona nie będzie chciała respektować postanowień umowy, będziemy mieli narzędzia, by wyegzekwować zapisy zawarte w umowie przedwstępnej. Należy dodać, że notariusz katowice jest niezbędny też, gdy zamierzamy zawrzeć małżeńską umowę majątkową, czyli intercyzę. W praktyce oznacza ona rozdzielność majątkową współmałżonków. Co interesujące, ten rodzaj dokumentu może być zawierany zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. Warto być świadomym jednak, że potwierdzenie notarialne jest konieczne przy podpisywaniu dokumentów tego rodzaju, tak aby były one respektowane przez sądy. Ponadto, notariusz Katowice pomoże nam także w sprawach spadkowych. Dzięki usługom notarialnym będziemy mogli sprawę załatwić szybciej niż w przypadku rozstrzygnięcia sądowego. Procedury w tak zaistniałej okoliczności są łatwiejsze i prowadzą do notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

Zobacz również: notariusz Katowice.