Co to podstawa programowa

Podczas dodatkowych szkoleń nauczyciele uczą się, jak wprowadzać zmiany w bazie programowej w życie. Podstawa programowa to dokument, dla którego tworzone są programy nauczania. Bazę programową przygotowuje ministerstwo.

Programy nauczania tworzą metodycy zatrudnieni zwykle w wydawnictwach, w których pisane są podręczniki szkolne. Program nauczania musi zawierać informacje na temat tego, jak zrealizować podstawę programową, której realizacja jest obowiązkowa. Zakres wiedzy, którą musi opanować uczeń na danym etapie nauki często się zmienia, dlatego konieczne są szkolenia dla nauczycieli online. Podczas szkoleń z metodykiem nauczyciele uczą się, w jaki sposób dużo lepiej pracować z uczniami. Aktualnie wiele uczniów ma zdiagnozowane dodatkowe schorzenia obniżające ich kompetencje. Najczęściej mówi się o dysgrafii i dyskalkulii. Wielu uczniów cierpi również na deficyt sugestie. Wiele ma problem ze skupieniem się na lekcji, dlatego opanowanie konkretnego materiału jest dla nich trudna. Często już szkolenia dla nauczycieli przedszkola obejmują diagnozowanie takich schorzeń jak adhd. Dzięki temu, że już w przedszkolu można pomóc uczniowi wyszukać się w szkolnej rzeczywistości. O ile należycie wcześnie rodzice a także uczeń dowiedzą się, w czym może być problem i zaczną pracować nad jego rozstrzygnięciem, uczeń, który idzie do szkoły będzie sobie w niej dużo lepiej radził. Dzięki temu, że szkolenia dla pedagogów mogą odbywać się online, nauczyciele nie muszą dojeżdżać na nie w odległe miejsca. W szkoleniu on-line można wziąć udział z dowolnego miejsca, w którym ma się dostęp do sieci. Wystarczy komputer z internetem, kamera i mikrofon. To powoduje, że można sobie odnaleźć ciekawe szkolenie, które teoretycznie odbywa się na drugim końcu Polski. Mimo tego, dzięki temu, że dostępne jest online, można wziąć w nim udział. Istotne jest, by poszukiwać rozwiązań a nie przeszkód. Jeśli nauczyciel dostrzeże w szkoleniach on-line szansę na własny rozwój, łatwiej będzie mu znaleźć się w nowej szkolnej rzeczywistości.

Dodatkowe informacje: kursy dla nauczycieli online.