Jak chronić środowisko

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, natomiast inne firmy mogą generować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy niezbędne jest specjalne raport z ochrony środowiska, które informuje na temat sposobności postępowania z odpadami w firmie oraz przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym zakładzie usługowym.

Do grupy firm, które muszą uzyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, a także firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny raport środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Raport jest sporządzany przez niezależnych profesjonalistów, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Fachowcy bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania a także wpływu na środowisko i czy używa wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie potrzeby fachowcy udzielają również rad, niemniej jednak tak w rzeczywistości doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy również poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony a także mocne strony, a w przypadku tych drugich sposoby wykorzystania tych mocnych stron na swoją korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm różni się od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być wybrane perfekcyjnie do specyfiki działania konkretnej firmy, do jej sposobności a także potrzeb.

Warto sprawdzić: audyt ekologiczny.